Logo RVTS Innblikk
 
Partnervold
 
 
Selvmordsforebygging
 
 
FN-/Natoveteraner
 
 
Kjønnslemlestelse
 
 
Tvangsekteskap
 
 
Enslige mindreårige asylsøkere
 
Innblikk – fordi vi må forstå
det uforståelige

Innblikk ønsker å synliggjøre mulige løsninger for mennesker som er traumatisert av ekstreme belastninger som de ikke klarer å håndtere, og som er vanskelige å forstå. Vi løfter frem enkeltskjebner, gir ansikt til hjelpere og vi gjør dypdykk i de utfordrende problemstillingene RVTS jobber med. Stikkord er vold i nære relasjoner, seksuelle overgrep, grov omsorgssvikt. Krigshandlinger og tortur. Kjønnslemlestelse og tvangsekteskap. Selvmordstanker.

RVTS' oppgave er å gjøre kunnskapsbasert viten til nyttig informasjon – ikke minst for dem som møter utfordringene i hverdagen. Det er det mange som gjør, for eksempel helsearbeidere, ansatte i skolene, barneomsorgen, flyktningmottakene, politiet og fengselsvesenet. Og journalister når de skal dekke denne delen av virkeligheten.

Temaene er krevende og de er ofte sterkt tabubelagte. Men de er viktige å forholde seg til. Historiene skal leses som beretninger, ikke som situasjonsbeskrivelser man kan generalisere ut fra.

Vi kommer til å legge ut nye artikler etter hvert. De som ønsker å bli varslet om disse, trykker på RSS-knappen øverst på denne siden.

På de regionale RVTS-sidene (http://www.rvts.no/) finnes mer informasjon. Og opplysninger om kompetanseutviklingstiltak for den som trenger det.